Gisteren zat ik sinds lange tijd weer eens in de collegebanken. En dat voelde best lekker eigenlijk. Nou ja, de ventilatie in de zaal was niet al te best, dus na een tijdje werd dat gevoel wel wat minder. Maar toch.
Ik bezocht de Warandelezing over Nederland in transitie naar duurzaamheid. Sprekers waren Jan Rotmans en Harry te Riele.

Warandelezing

Vooral het verhaal van Jan Rotmans vond ik erg boeiend. Kort en simpel samengevat komt het er op neer dat we midden in een overgangsfase zitten, op alle gebieden. En deze overgangsfase, waarbij de crisis zorgt voor nieuwe kansen, zorgt ervoor dat we dingen anders moeten gaan benaderen. Dat duurzaamheid daarin een erg belangrijk onderdeel is. En dat ook steeds meer bedrijven daar op gaan reageren en zich daar op ontwikkelen. De één wat sneller en vooruitstrevender dan de ander.

Alhoewel ik in eerste instantie er van uitging dat deze lezing over duurzaamheid zou gaan, bleek het onderwerp een stuk breder. Maar dat gaf me wel meer inzicht in het groter geheel. Het verhaal was herkenbaar en ik kreeg wel het gevoel dat we op de goede weg zitten, zo met z’n allen. En ja, er gaan dingen veranderen, maar dat is ook spannend. Jan Rotmans vergeleek deze periode met de periode van industralisatie in het begin van de 20ste eeuw. Als je je beseft wat er in die tijd allemaal is gebeurd, dan staat ons echt een hoop te wachten!

Ik vind het lastig om precies het verhaal van Jan Rotmans na te vertellen. Dit hierboven is mijn globale indruk. Op 27 november komt er een nieuw boek uit van Jan Rotmans ‘Verandering van tijdperk’ met daaraan gelinkt de website www.nederlandkantelt.nl (die ook dan pas echt gaat werken, geloof ik). Er werd regelmatig verwezen naar het boek, dus mocht je er meer over willen weten, dan zou ik even wachten tot het boek uitkomt.

Na Jan Rotmans mocht Harry te Riele de lezing voort zetten. Die verloor mij echter al na de eerste pagina van zijn presentatie. Het verhaal vond ik nogal abstract en de inhoud ging langs me heen. Zijn verhaal kwam grotendeels overeen met het verhaal Jan Rotmans en daar verwees Harry te Riele dan ook regelmatig naar.

Maar toch, terugkijkend op deze Warandelezing was het een interessante avond, een avond om nog wat langer over na te denken.

Pin It on Pinterest